Lot Luftwaffe 3.7 flak & MK101 Shells

Lot Luftwaffe 3.7 flak & MK101 Shells

30.00

Beschrijving

Aangeboden wordt een 2 tal stalen 3.7 Cm flak hulzen en 1 x 3 cm MK101/103 huls, allen bodemvondsten afkomstig van E-Stelle Rechlin.

Offered are 2 steel 3.7 cm flak shells and 1 x 3 cm MK101/103 shell, all finds from E-Stelle Rechlin.