Lotje .50 hulzen WO2

Lotje .50 hulzen WO2

9.50

Beschrijving

Aangeboden wordt een 3-tal messing ( afgeschoten ) .50 hulzen, bodemstempels : S-L-43 , R-A-42 , R-A-42.

Dit zijn géén bodemvondsten maar puntgave hulzen.